Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea cretica
Achillea distans
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Acanthus balcanicus
Achillea depressa
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Aceras anthropophorum
Achillea abrotanoides
Achillea absinthoides
Achillea aegyptiaca
Acanthus spinosus
Achillea crithmifolia
Achillea ambrosiaca
Achillea barbeyana
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Achillea collina
Achillea fraasii