Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων