Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Ursus arctos Αρκούδα
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας