Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Vimba melanops Μαλαμίδα
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tinca tinca Γληνί
Syngnathus abaster Σακοράφα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Silurus glanis Γουλιανός
Silurus aristotelis Γλανίδι
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salmo trutta Πέστροφα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rutilus rutilus Τσιρώνι