Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT6020017 Φρέ
AT4011032 Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα
AT1011136 Υψώματα Λυγιάς
AT4011132 Υψώματα Επταχωρίου
AT1011135 Υψώματα Ελληνικού
AT4011009 Τορώνη-Πόρτο Κουφό Σιθωνίας
AT6011064 Σούγια
AT6011005 Σίβας
AT6011054 Οροπέδιο Λασηθίου
AT5011006 Νήσος Χάλκη
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT6011065 Λισσός
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου
AT6010002 Κριτσά
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου
AT6010071 Κνωσός
AT4011025 Καταρράκτης "Σκεπασμένο" Βελβενδού
AT6010087 Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα)
AT6010084 Ιδαίον Άντρον ή Αγ. Τριάδα
AT6010096 Θέρισο
AT6011053 Δικταίον Άντρον
AT2011105 Δημοσάρι και Kαστανόλογγος στην Όχη Ευβοίας
AT1011084 Δημητσάνα, Στεμνίτσα και Φαράγγι Λουσίου
AT6011069 Δίκτυννα