Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT3011013 Χαράδρα Αώου
A00040025 Χαράδρα Αωού και Κορυφές όρους Τύμφη (Γκαμήλα, Αστράκα, Τσούκα-Ρόσσα)
AT3010045 Φαράγγι ποταμού Χρούσια, Σιράκο, Καλαρίτες
A00060101 Φαράγγι Συρράκου, ποταμός Χρούσιας
AT3011026 Φαράγγι Μονής Ρογκοβού
AT3011001 Φαράγγι Δολού Πωγωνιανής
AT3010049 Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης
A00040026 Φαράγγι Βίκου
AT3011014 Τμήμα της Κοιλάδας του Καλαμά από Σουλόπουλο μέχρι Γκρίμποβο
AB3080012 Συρράκο Ιωαννίνων
AT3011012 Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
AT3011022 Στενά Σαρανταπόρου
AT3011038 Στενά Αράχθου
A00040028 Περιοχή Μετσόβου
A00060094 Περιοχή Μερόπης - Δελβινακίου
AT3011044 Οροπέδιο Μονοδενδρίου Ιωαννίνων
A00040023 Νοτιοδυτικές πλαγιές Όρους Δούσκο (Νεμέρσκα)
AB3080174 Νοτιοδυτικά του Χωρίου Μηλέα Μετσόβου
AT3010046 Μονοδένδρι και Βίτσα Ζαγορίου
AT3010047 Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο
AB3090013 Μεταξύ Κόνιτσας και Κλειδωνιάς Ιωαννίνων
AT3012045 Μέτσοβο
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου