Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT9900202 Γρανίτης Δράμας
AT9900180 Κάμπος Χίου
AT9900022 Πηγές Αγίας Βαρβάρας
AT9900017 Περιθώρι
AT9900016 Παγονέρι
AT6020017 Φρέ
AT6020015 Βώρος
AT6020004 Μαρουλάς
AT6020001 Μονή Πρέβελης και Κουρταλιώτικο φαράγγι
AT6011063 Δουλιανά (Νταϊλιανά)
AT6011061 Άσπρο
AT6011060 Γαβαλοχώρι
AT6011058 Βόϊλας
AT6011009 Ρόκκα Χανίων
AT6011005 Σίβας
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT6011000 Μύλοι
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT6010008 Μίλατος
AT6010002 Κριτσά
AT5080111 Λόφος Φιλερήμου Ρόδου
AT5011502 Πυθαγόρειο
AT5011124 Περιοχή Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου
AT5011091 Μύθημνα ή Μόλυβος
AT5011090 Άνω Βαθύ