Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT6020018 Υρτάκινα
AT6020005 Σύβριτος
AT6011000 Μύλοι
AT6010085 Σπήλαιο Καμαρών
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά
AT6010052 Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι)
AT6010015 Σελάκανο
AT5011124 Περιοχή Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου
AT5011065 Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)
AT4011112 Άγιος Νικόλαος Ναούσης
AT4011064 Βυργιώτισσα-Κεφαλόσκαλα (Δάσος Σημύδας)
AT4011048 Όρος Παγγαίο
AT4011044 Στενά Πέτρας Ολύμπου
AT4011041 Πιέρια Όρη
AT4011039 Λίμνη Μικρή Πρέσπα
AT4011034 Κοιλάδα του Κοζιακά στο 'Oρος Βόρας
AT4011033 Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (Στενά Αλιάκμωνα)
AT4011030 Μεγάλο Ρέμα
AT4011028 Περιοχή Πεύκου Γράμμου
AT4011027 Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
AT4011022 Κρανιώνας, Χάλαρα, Παύλος Μελάς
AT4011020 Μονή Ζάβορδας
AT4010052 Σπήλαιο Γρεβενών και Όρλιακας
AT3011107 Αισθητικό δάσος Όσσας
AT3011043 Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου