Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT3011040 Κόλπος Νηών Σούρπης
AT3011039 Μονή Σπηλιάς Καμπουριανών Αγράφων (Σπηλιώτισσα)
AT3011038 Στενά Αράχθου
AT3011036 Αισθητικό Δάσος Μύτικα Πρεβέζης
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011027 Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι
AT3011026 Φαράγγι Μονής Ρογκοβού
AT3011025 Έλος Καλοδίκι Πάργας
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011022 Στενά Σαρανταπόρου
AT3011021 Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή
AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου
AT3011016 Λίμνη Ζηρός Φιλιππιάδας
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT3011013 Χαράδρα Αώου
AT3011012 Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT3011008 Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι Αμβρακικού
AT3011007 Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
AT3011006 Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
AT3011005 Στενά Καλαμά
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT3011001 Φαράγγι Δολού Πωγωνιανής
AT3011000 Κοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη και Πηγαδούλια