Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
A00060106 Κορυφές και δυτικές πλαγιές Όρους Βασιλίτσα
A00040020 Κορυφές Όρους Γράμμος
A00060100 Κορυφές Όρους Περιστέρι
A00040024 Κορυφές Όρους Σμόλικας
AT3010041 Λίμνη Παμβώτιδα και Νησί Ιωαννίνων
A00060098 Λίμνη Παμβώτις Ιωαννίνων
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου
AT3012043 Λίμνη Τζαραβίνας
A00100029 Λίμνη Τζαραβίνας και ποταμός Γορμός - Παρακάλαμος
AB3090013 Μεταξύ Κόνιτσας και Κλειδωνιάς Ιωαννίνων
AT3012045 Μέτσοβο
AT3010047 Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο
AT3010046 Μονοδένδρι και Βίτσα Ζαγορίου
AB3080174 Νοτιοδυτικά του Χωρίου Μηλέα Μετσόβου
A00040023 Νοτιοδυτικές πλαγιές Όρους Δούσκο (Νεμέρσκα)
AT3011044 Οροπέδιο Μονοδενδρίου Ιωαννίνων
AB3080061 Όρος Βασιλίτσα
AB3080078 Όρος Κακαρδίτσα Νότιας Πίνδου
AB3080172 Όρος Μιτσικέλι
AB3080083 Όρος Μουργάνα Ιωαννίνων
A00060099 Όρος Περιστέρι
AB3080063 Όρος Τόμαρος
AB3080062 Όρος Τραπεζίτσα
A00060094 Περιοχή Μερόπης - Δελβινακίου
A00040028 Περιοχή Μετσόβου