Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT5011124 Περιοχή Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου
AT3011009 Περιοχή Λίμνης Πλαστήρα (Ταυρωπού ή Μέγδοβα)
AT4011028 Περιοχή Πεύκου Γράμμου
AT4011041 Πιέρια Όρη
AT3011037 Πύλη Τρικάλων
AT6010015 Σελάκανο
AT4010052 Σπήλαιο Γρεβενών και Όρλιακας
AT6010085 Σπήλαιο Καμαρών
AT5011065 Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)
AT4011044 Στενά Πέτρας Ολύμπου
AT6020005 Σύβριτος
AT6020018 Υρτάκινα
AT3010049 Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης
AT3011013 Χαράδρα Αώου
AT3011043 Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου