Στοιχεία Είδους

Όνομα Apatura metis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Απάτουρα η Μέτις
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: <1000 M. (40), (44)
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Apatura metis "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου ↓ Γεωγραφική ενότητα
GR1230002 YDROCHARES DASOS MOURION Βιότοπος NATURA Νομός Κιλκίς
GR1120005 AISTHITIKO DASOS NESTOU Βιότοπος NATURA Νομός Ξάνθης
GR1120004 STENA NESTOU Βιότοπος NATURA Νομός Ξάνθης