Στοιχεία Είδους

Όνομα Microtus guentheri
Υποείδος hartingi
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Αρουραίος της Μεσογείου
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών none
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα 30
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Microtus guentheri - hartingi "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα ↑
A00010002 Βουνά του Έβρου Βιότοπος CORINE Νομός Εβρου
A00060019 Ύψωμα Γεντίκι Βιότοπος CORINE Νομός Μαγνησίας
A00010004 Λίμνες της Θράκης Βιότοπος CORINE Νομός Ροδόπης