Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Pica pica pica Καρακάξα
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος