Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata
Scrophularia canina bicolor
Scrophularia canina canina
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii
Scrophularia spinulescens
Scrophularia umbrosa
Scutellaria albida albida
Scutellaria albida vacillans
Scutellaria alpina
Scutellaria altissima
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus annuus verticillatus