Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο