Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Psophus stridulus Ψόφος …
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος