Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Anas acuta Ψαλίδα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Abies alba Χτενοέλατο
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων