Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Satureja montana montana
Satureja myrtifolia
Satureja nepeta glandulosa
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Satureja nervosa
Satureja parnassica athoa
Satureja parnassica parnassica
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Satureja vulgaris arundana
Satureja vulgaris orientalis
Satureja vulgaris vulgaris
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens discolor
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga aizoides
Saxifraga exarata