Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Porzana parva Μικροπουλάδα
Philomachus pugnax Μαχητής
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι