Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Anas strepera Καπακλής
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Sterna caspia Καρατζάς
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι