Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Psophus stridulus Ψόφος …
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Pandion haliaetus Ψαραητός