Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leucojum aestivum aestivum
Leucojum valentinum
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Ligusticum lucidum
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Lilium candidum
Lilium carniolicum jankae
Lilium carniolicum albanicum
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon