Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bubo bubo bubo Μπούφος
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya ferina Γκισάρι
Athene noctua Κουκουβάγια
Asio otus otus Νανόμπουφος