Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vinca major
Vincetoxicum canescens
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum speciosum
Viola aetolica
Viola alba dehnhardtii
Viola alba scotophylla
Viola alba thessala
Viola albanica
Viola arvensis
Viola athois
Viola brachyphylla
Viola cephalonica
Viola chelmea
Viola cretica glabra