Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea orphanidea orphanidea
Centaurea orphanidea thessala
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Centaurea prespana
Centaurea princeps
Centaurea pseudocadmea
Centaurea psilacantha
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea pumilio
Centaurea raphanina mixta