Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη