Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus pinifolius pinifolius
Scutellaria orientalis pinnatifida
Foeniculum vulgare piperitum
Lapsana communis pisidica
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Galium anisophyllon plebeium
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Narcissus poeticus poeticus
Scleranthus annuus polycarpos
Pimpinella tragium polyclada
Thymus praecox polytrichus
Elymus elongatus ponticus
Tragopogon porrifolius porrifolius
Scabiosa taygetea portae
Stellaria media postii
Aremonia agrimonoides pouzarii
Thlaspi praecox praecox
Anthyllis vulneraria praepropera
Festuca pratensis pratensis
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός