Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος