Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Dasyleurotettix depressus Δασυπλευροτέττιξ ο ταπεινός
Decticus albifrons Δεκτικός ο λευκομέτωπος