Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Turdus merula merula Κότσυφας
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα