Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Egretta alba Αργυροτσικνιάς