Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Corvus corax corax Κόρακας
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς