Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scleranthus annuus annuus
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus annuus verticillatus
Scleranthus annuus polycarpos
Scleranthus perennis perennis
Scleranthus perennis marginatus
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica