Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Mergus albellus Νανοπρίστης
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Falco columbarius Νανογέρακο
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Bubo bubo bubo Μπούφος
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς