Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Ορους Πατέρας
Κατηγορία Τόπου CORINE Biotope (English)
Κωδικός Τόπου AE0060053
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5500.00
Χερσαία Έκταση (ha) 5500.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1132.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A typical mountain landscape of attika, with woods of pinus halepensis and mediterranean maquis. the highest peak is locally covered with fir woods (abies cephalonica).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The rare flora contains endemics ofattica or endemics of s.greece

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές FIRES, ILLEGAL HUNTING, EXPANSION OF ROAD NETWORK
Τρωτότητα The forest-road construction, the grazing and the construction of summer homes threaten the rare flora.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Asperula baenitzii
Asperula pulvinaris
Athamanta macedonica
Centaurea subsericans
Cerastium candidissimum
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Dianthus serratifolius serratifolius
Euphorbia deflexa
Gagea bohemica
Nepeta argolica argolica
Onosma kaheirei
Scutellaria rupestris parnassica
Senecio macedonicus
Sideritis raeseri attica
Stachys spruneri
Thymus parnassicus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη