NatureBank - Βιότοπος NATURA - KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZAS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES - ORMOS MOUTSOUNAS)

Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZAS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES - ORMOS MOUTSOUNAS)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8721.71
Χερσαία Έκταση (ha) 6863.18
Συνολική Περίμετρος (km) 185.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 997.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes a steep mountainous ridge running the island from north to south, as well as the coastal area from Vigla to the west side up to Moutsouna at the east side of the island. The passes between the highest mountains (903 - 999 m) are all 600 or more meters wide and the lower end, near the southernmost tip, reaches 420 meters. The rocky mountainous sides are covered with low phrygana and high or mesic maquis vegetation. The dominant plants of phrygana are Thymus capitatus, Genista acanthoclada, Cistus sp. and Sarcopoterium spinosum, while the shrubs of Calycotome villosa, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera and trees of Juniperus phoenicea dominate in the maquis. Stands with trees of Kermes oak, some up to 9 m high, are scattered on the slopes of the mountains. There is also deciduous oak which occurs as large isolated trees or scattered stands near Philoti and Apeiranthos, as well as in some ravines of the eastern side. Trees of Platanus orientalis occur in some of the ravines, too. Throughout the area there are many narrow intermittent streams with an approximately total length of 32 km, as well as about 20 springs and many wells. In the coastal area of the site there is a large variety of alternating habitats. Small lagoons, mud flats, sea cliffs, sandy beaches, rocky shores, shingle beaches with perennial plants, as well as sand dunes with Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa. Some of the coastal plains, as in Agiassos and Kalandos, are composed largely of Quaternary alluvium. In the marine area there exist reefs, banks, shoals, as well as Posidonia oceanica from place to place.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The large variety of habitat types in combination with the high diversity of flora and fauna make the whole area one of the most important sites in the central Aegean Sea. The island of Naxos lies on a main migratory route over the central Aegean. Especially the southeastern side constitutes one of the most important stepping stones in the Cyclades area for migratory bird species. From many bird species which have been observed during the 20th century in the Cyclades, several species - migrants mainly - have been recorded on the site using the different habitats during their migration in order to rest and feed or to winter, while some bird species of the migrants definitely nest on the area, including Eleonora's Falcon, Red - Breasted Flycatcher, Ruppell's Wabler and Marmora's Wabler. There are some other bird species more which occur all the year round (residents), including sizeable populations of Griffon Vulture, of Bonelli's Eagle and of Long - Legged Buzzard. The site has been characterized as one of the EC Important Bird Areas.Botanically, the site is important because of the high diversity of the flora and the presence of local endemics and other rare interesting species such as Bolanthus graecus The high diversity and the abundance of reptiles, moluscs and epigeic arthropods, some of which are local endemics, also characterize this site. In the marine area of the site multiple observations of the Mediterranean Monk Seals have been reported.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVAITON DPlants: The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Corydalis integra (rare), Scutellaria naxensis (=Scutellaria albida ssp. velenovski), Anchusa sartorii (rare).Tordylium hirtocarpum, Hymenonema graecum are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Allium sphaerocephalon var. aegeum is an endemic variety of a polymorphic species. Lamium garganicum ssp. strictum is a balkan endemic. Tordylium aegaeum is endemic to Cyclades, East Aegean Islands, Rodos, S & W Anatolia.Note: The IUCN characterizations given concern the plant’s status in Greece unless otherwise stated.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Almost the whole area, even the steep slopes of the mountains are heavily grazed by goats. The existence of the flocks of goats at the same pasture-ground for 2 - 4 consecutive years and the abandonment of the annual rotation system of grazing has significant negative influences firstly to the flora. The continuous and extreme grazing does not allow a normal growth of the vegetation which in turn depletes the vegetation's own nutritive reserves. Most of the arable sites of the drier uplands have been abandoned and the process of erosion is more intensive. Hunting and shooting is uncontrolled and first of all Bonelli's Eagle is threatened from the shepherds, because they believe that the bird is responsible for the loss of some newborn goats. The professional fishermen shoot the seals because of the destruction of their nets. Finally, human habitations in the coastal zone are scattered, but in some places, as in Psilli Ammos, they should be controlled in order to avoid future negative interventions to the landscape and impacts on the coastal habitats.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium luteolum
Asperula abbreviata
Bolanthus graecus
Bupleurum aira (Βούπλευρο η αίρα)
Campanula calaminthifolia
Centaurea oliverana
Cerastium runemarkii
Corydalis integra
Crocus laevigatus
Erysimum naxense
Galanthus ikariae snogerupii
Galium amorginum
Hymenonema graecum
Muscari pulchellum clepsydroides
Scutellaria naxensis
Symphytum davisii cycladense
Tordylium hirtocarpum
Tulipa cretica
Verbascum adeliae
Vicia pinetorum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη