Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT1011038 Χερσόνησος και Όρμος Κερασιάς
AT1011106 Χερσόνησος Μεθάνων
AT2011018 Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου
AT1011022 Χερσόνησος Ερίσσου
AT3011043 Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου
AT4011038 Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011013 Χαράδρα Αώου
AT6020017 Φρέ
AT3011029 Φράγμα Καλαμά
AT6011024 Φαράγγι Χα
AT6011006 Φαράγγι Πετρέ
AT1011005 Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων
AT4011032 Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα
AT2011011 Φαράγγι Κότσαλου
AT2011012 Φαράγγι Κρικελοπόταμου
AT4011042 Φαράγγι Κορομηλιάς Καστοριάς
AT1011024 Φαράγγι Βουραϊκού
AT3010049 Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης
AT2011041 Φαράγγι Ασπρορέματος Ευρυτανίας
AT4011003 Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)
AT1011004 Υψώματα βόρεια του χωριού Στενό Κορινθίας
AT1011136 Υψώματα Λυγιάς
AT4011132 Υψώματα Επταχωρίου