Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT1011034 Χωριό Άγιος Μάρκος και γύρω περιοχή
AT1011038 Χερσόνησος και Όρμος Κερασιάς
AT3011041 Χερσόνησος Τραγοβούνι (Σουφλερή)
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
AT1011106 Χερσόνησος Μεθάνων
AT2011018 Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου
AT1011063 Χερσόνησος Άσσου
AT5011056 Χαράδρα από Κακοπέρατο μέχρι Σεϊτάνι
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011013 Χαράδρα Αώου
AT2011099 Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος
AT1011050 Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης
AT6020017 Φρέ
AT1011014 Φαράγγι ποταμού Νέδα
AT6010022 Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
AT2011011 Φαράγγι Κότσαλου
AT1011018 Φαράγγι Κοσκαράκας
AT1011024 Φαράγγι Βουραϊκού
AT4011002 Φαράγγι Αγγίτη ποταμού
AT1011004 Υψώματα βόρεια του χωριού Στενό Κορινθίας
AT1011136 Υψώματα Λυγιάς
AT1011135 Υψώματα Ελληνικού
AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου