Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT1011034 Χωριό Άγιος Μάρκος και γύρω περιοχή
AT1011038 Χερσόνησος και Όρμος Κερασιάς
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
AT1011040 Χερσόνησος Κασσιόπης (Κασσώπης)
AT1010107 Χερσόνησος Κανόνι και Ποντικονήσι Κερκύρας
AT3011043 Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT4011038 Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT1011050 Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης
AT1011014 Φαράγγι ποταμού Νέδα
AT5011049 Φαράγγι Φονιάς Σαμοθράκης
AT5011008 Φαράγγι Στομάρι Σαμοθράκης
AT2011039 Φαράγγι Πανταβρέχι Ευρυτανίας
AT4011032 Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα
AT2011011 Φαράγγι Κότσαλου
AT2011012 Φαράγγι Κρικελοπόταμου
AT3011001 Φαράγγι Δολού Πωγωνιανής
AT5011048 Φαράγγι Γριά Βάθρας (Βαράδες) Σαμοθράκης
AT2011008 Φαράγγι Γοργοπόταμου
AT9900174 Φαλάσαρνα
AT5011047 Υδρούσσα
AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου