Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↑ Όνομα
AT1011022 Χερσόνησος Ερίσσου
AT1011044 Νησίδες Γυναίκα, Συκιά και Κραβιά
AT1011049 Όρμος Σαρακίνικο Ιθάκης
AT2011012 Φαράγγι Κρικελοπόταμου
AT2011015 Νησίδα Πρασούδι Δωρίδας
AT2011016 Νησίδα Δριμνιά Δωρίδας
AT2011017 Νήσος Τριζόνια Δωρίδας
AT2011024 Νησίδα Οξειά
AT2011032 Όρμος Καλογριάς, Ατσίτσα και Γειτονικό Πευκοδάσος
AT2011040 Στενά Αχελώου
AT2011041 Φαράγγι Ασπρορέματος Ευρυτανίας
AT3010049 Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης
AT3011000 Κοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη και Πηγαδούλια
AT3011003 Τμήμα Αχέρωντα από Γλυκή μέχρι Καστρί
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT3011005 Στενά Καλαμά
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT3011012 Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
AT3011013 Χαράδρα Αώου
AT3011014 Τμήμα της Κοιλάδας του Καλαμά από Σουλόπουλο μέχρι Γκρίμποβο
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT3011021 Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή
AT3011022 Στενά Σαρανταπόρου
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011029 Φράγμα Καλαμά