Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↑ Όνομα
AT3010048 Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου
AT3010051 Εκβολή Αχέροντα και Νεκρομαντείο
AT3011001 Φαράγγι Δολού Πωγωνιανής
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT3011005 Στενά Καλαμά
AT3011009 Περιοχή Λίμνης Πλαστήρα (Ταυρωπού ή Μέγδοβα)
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT3011012 Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT3011016 Λίμνη Ζηρός Φιλιππιάδας
AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου
AT3011022 Στενά Σαρανταπόρου
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011025 Έλος Καλοδίκι Πάργας
AT3011033 Αισθητικό Δάσος Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου
AT3011073 Δίλοφο Ζαγορίου
AT3011107 Αισθητικό δάσος Όσσας
AT3012041 Ζαγορά
AT3012043 Λίμνη Τζαραβίνας
AT3012045 Μέτσοβο
AT4010060 Ιερισσός
AT4011003 Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)
AT4011008 Βουρβουρού Σιθωνίας
AT4011011 Βίγλα Πισοδερίου