Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
A00010034 Εκβολή και Στενά Αχέροντα
A00050031 Εκβολή και ρέμα Καλού, Καλό Χωριό (Λίμνη Γραβάνενας, Άγιος Παντελεήμονας)
A00050024 Εκβολή ρέματος Αφρατιας, Σητεία
A00020029 Ελαφονήσι Κρήτης
AT4011050 Ελευθερούπολη Καβάλας
AT3012041 Ζαγορά
AT1011021 Κάστρο Αγ. Γεωργίου (Σαν Τζόρτζιο)
AT3011027 Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι
AT4011035 Καλή Πεδιάδα (Ντόμπρο Πόλγε) Όρους Βόρα
AT3010048 Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου
AT1011042 Καρουσάδες
AT1011072 Καρύταινα
AT1010003 Καστάνιτσα Πάρνωνα
AT4011119 Κεδρινός λόφος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σού)
AT1010011 Κεντρικός Ταΰγετος
AT5011000 Κλέφτικο Μήλου
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου
AT3011021 Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή
AT3011000 Κοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη και Πηγαδούλια
AT4011034 Κοιλάδα του Κοζιακά στο 'Oρος Βόρας
A00060016 Κοιλάδα των Τεμπών
A00040020 Κορυφές Όρους Γράμμος
A00040014 Κορυφές Όρους Τζένα
A00040006 Κορυφές Όρους Φαλακρό (Μποζ Νταγ)
AT9900161 Κορυφή Σαράνταινα όρους Οξυά