Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
A00060075 Κοιλάδα Μόρνου και όρη Ναυπακτίας
AB2090026 Κοιλάδα ποταμού Ευήνου
A00060057 Κορυφές Όρους Παναιτωλικό
A00010215 Λίμνες Βουλκαριά και Σάλτινη
A00010216 Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία
A00020025 Λίμνη Αμβρακία
AT2011097 Λίμνη Κομήτη Βόνιτσας
A00020024 Λίμνη Οζερός
A00060065 Λιμνοθάλασσα Βόνιτσας
A00060068 Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκου
A00010048 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου
AT2011101 Λόφος και φρούριο Βόνιτσας
A00060070 Νήσοι Εχινάδες
A00030045 Νήσος Οξυά
AT2010028 Ναύπακτος
AT2011100 Νησάκι Κουκουμίτσα Βόνιτσας
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
AT2011024 Νησίδα Οξειά
AT2011098 Νησίδες Αγίου Νικολάου
A00040032 Περιοχή Βόρεια του Μεσολογγίου
AB2080158 Πηγές Βλυχός Βόνιτσας
A00060073 Ποταμός Μπιζάκος
A00060066 Ρέμα Νήσας
AT2011040 Στενά Αχελώου
A00030046 Συστάδα Φράξου Λεσινίου