Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
A00100029 Λίμνη Τζαραβίνας και ποταμός Γορμός - Παρακάλαμος
AT3012043 Λίμνη Τζαραβίνας
A00060098 Λίμνη Παμβώτις Ιωαννίνων
AT3010041 Λίμνη Παμβώτιδα και Νησί Ιωαννίνων
A00060106 Κορυφές και δυτικές πλαγιές Όρους Βασιλίτσα
A00040024 Κορυφές Όρους Σμόλικας
A00060100 Κορυφές Όρους Περιστέρι
A00040020 Κορυφές Όρους Γράμμος
A00020027 Κεντρικό Ζαγόρι
AT3010048 Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου
AB3080178 Καλαρίται Ηπείρου
AT3011027 Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι
AT3011018 Εκκλησάκι Ταξιαρχών στα Κάτω Πεδινά
AT3011073 Δίλοφο Ζαγορίου
A00010035 Δάση Μερόπης - Δελβινακίου - Ωραιοκάστρου
AT9900206 Γυφτόκαμπος Ζαγορίου
AT3011131 Βόρεια Στενά Λούρου
A00060104 Βόρεια Πίνδος
AT3011034 Αισθητικό δάσος Ιωαννίνων
AT9900204 Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο)
AB3080091 Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο)
AB3080063 Όρος Τόμαρος
AB3080062 Όρος Τραπεζίτσα
A00060099 Όρος Περιστέρι
AB3080083 Όρος Μουργάνα Ιωαννίνων