Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↑ Όνομα
A00040015 Κορυφές Όρους Βόρας και Όρους Πίνοβο
A00040017 Κορυφές Όρους Βέρμιο
A00040018 Κορυφές Πιερίων Ορέων
A00040019 Εθνικός Δρυμός Ολύμπου και χαράδρες Ξερολάκκι και Παπά Ρέμα
A00040020 Κορυφές Όρους Γράμμος
A00040021 Κεντρικές κορυφές Όρους Σινιάτσικο (Άσκιο) και περιοχή Βλάστης
A00040022 Κοιλάδα Μεσιανού Νερού και ψηλές κορυφές Όρους Βούρινος
A00040023 Νοτιοδυτικές πλαγιές Όρους Δούσκο (Νεμέρσκα)
A00040024 Κορυφές Όρους Σμόλικας
A00040025 Χαράδρα Αωού και Κορυφές όρους Τύμφη (Γκαμήλα, Αστράκα, Τσούκα-Ρόσσα)
A00040026 Φαράγγι Βίκου
A00040028 Περιοχή Μετσόβου
A00040031 Κορυφές Όρους Πήλιο
A00040032 Περιοχή Βόρεια του Μεσολογγίου
A00040036 Κορυφές Ορους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα, Βαθειά Λάκκα
A00040038 Περιοχή Δυτικά της Λειβαδιάς
A00040040 Περιοχή Δυτικά Μεγάρων
A00040041 Περιοχή Χορτάτων Λευκάδας
A00040043 Βορειοδυτική Ζάκυνθος
A00040044 Ορη Λιχάδα, Τελέθριο, Ξηρό και γύρω περιοχές
A00040050 Κορυφές Όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) και χαράδρα Φλαμπουρίτσα
A00040051 Κορυφή Παρνιάς (Μαυροβούνι)
A00040052 Ακροκόρινθος
A00040053 Ακροναυπλία και Παλαμίδι
A00040054 Νήσος Ύδρα